Banyador bolquer, no és necessari afegir un bolquer.