Cobertors

En aquest cas l’impermeable i l’absorbent són dues peces separades. En cada canvi de bolquer haurem de posar dos elements al nadó i decidir quin tipus d’absorbent fem servir. És el sistema més versàtil, més ràpid en assecar i el que surt més econòmic perquè reaprofitem la part exterior.